SUtuberkuloosi

Tuberkuloosi | Tuberculosis

Kuvitus Hämeen Sanomiin 2010. |  Newspaper illustration 2010.