suomi_lukuina_grafiikka

Suomi lukuina -infografiikka

Oma työ, dataa Suomesta visualisoituna, 2013. | Personal work, data on Finland visualized, 2013.