colourpiracy_sample001

Colour Piracy

Opinnäytetyöprojekti, opaslehtinen värien käytöstä graafisessa suunnittelussa, 2011. | Thesis work project, a guidebook on colour usage, 2011.

colourpiracy_sample002
colourpiracy_sample006
colourpiracy_sample004
colourpiracy_sample005
colourpiracy_sample004